วาระการชำระเงินค่าวิชาการและการลงทะเบียนฟรีออนไลน์สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
SSRU admin
2018-11-26 10:28:38


วาระการชำระเงินค่าวิชาการและการลงทะเบียนฟรีออนไลน์สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ที่ reg. ssru. ac. th):

นักเรียน 

1. คนดาวน์โหลดใบลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนที่ reg Ssru ค่ะ Ac ครับ วันที่ 23 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2018
2. นักเรียนจ่ายค่า acedemic ที่ธนาคาร / เคาน์เตอร์บริการ 23 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2018
3. นักเรียนไอดี 54-59 ลงทะเบียนลงทะเบียน (เพิ่ม / ลบ) ที่ reg Ssru ค่ะ Ac ครับ 7 ก. ค. 2018
4. นักเรียนไอดี 60 ลงทะเบียนลงทะเบียน (เพิ่ม / ลบ) ที่ reg Ssru ค่ะ Ac ครับ 12 ก. ค. 2018
5. นักเรียนไอดี 61 ลงทะเบียนลงทะเบียน (เพิ่ม / ลบ) ที่ reg Ssru ค่ะ Ac ครับ 17 ก. ค. 2018
นักเรียน 6. คนจ่ายค่าปรับสำหรับการลงทะเบียนช้าที่บริการหยุดหนึ่ง (สบายดี 100 อาบน้ำ / วัน) หลังจากนักเรียนนั้นไม่มีสิทธิ์เรียนสำหรับเทอม 2/2018 7 ธันวาคม 2018-5 มกราคม 2019
7. นักเรียนลงทะเบียนสายที่คณะ / มหาลัยและสบายดี 200 บาทที่บริการหยุดหนึ่งสำนักงานอาคารประธานอาคาร 1 st flr หรือสาขา ssru ค่ะ แล้วส่งแบบฟอร์มคำขอที่คณะ / มหาลัย. 24 ธันวาคม 2018-31 มกราคม 2019

ดาวน์โหลดใบเรียกเก็บเงิน 2/2561 ที่...
http://reg.ssru.ac.th/index.php

ดาวน์โหลดกิจกรรมวิชาการ 2/2561
http://reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/calendar_612.pdf?cache=none

ติดต่อเราได้นะ
021601163 , 021601031
021601017 , 021601024 , 021601025 ,
021601026 , 021601260 , 021601261 , 021601404