สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ณ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
SSRU admin
2018-06-27 10:16:57

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ณ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง แคราย – มีนบุรี นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของ จป.วิชาชีพ (สายก่อสร้าง) การตรวจเครน ๒๕ ตัน การจัดการสาธารณูปโภคก่อนการก่อสร้างทางรถไฟฟ้า และรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางสาขาวิชาขอขอบคุณทีมงาน จป.วิชาชีพ วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สละเวลามาให้ความรู้ในครั้งนี้