ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 เข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
SSRU admin
2018-06-20 13:56:50


ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2560 เข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ที่เว็บไซต์ www.ge-tss.ssru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2561