รับสมัครผู้เข้าประกวด ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 วันนี้-30 กันยายน 59
SSRU admin
2016-09-23 09:37:27

รับสมัครผู้เข้าประกวด
ดาว-เดือน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกษา
2559
เปิดรับสมัคร
21-30 กันยายน
59


รับสมัครผู้เข้าประกวด ดาว-เดือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 วันนี้-30 กันยายน 59


>>Download ใบสมัครได้ที่นี่<<

รายละเอียดการสมัคร


1. รูปถ่ายเต็มตัว และ ครึ่งตัว ขนาด 4x6 นิ้ว อย่างละ 1 ใบ


2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา


3.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร


ชุดที่ใช้ในการประกวด


1.ผู้ชายใช้ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือการแต่งกายที่เข้ากับบุคลิกของตนเอง


2.ผู้หญิงใช้ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือ หรือการตกแต่งที่เข้ากับบุคลิกของตนเองวันที่ประกวดและสถานที่การประกวด


1. ประกวดวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559


2. สถานที่ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 47 (ห้อง4701)


3. เวลา 13.00 – 20.00 น.คุณสมบัติในการประกวด


1. เพศชาย


- อายุระหว่าง 18-19 ปี


- ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 170 เซนติเมตร


2. เพศหญิง


- อายุระหว่าง 18-19 ปี


- ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร


3. สัมภาษณ์ตอบคำถามติดต่อสอบถาม


02 160 1438 ต่อ 24 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรางวัลการแข่งขัน


# ฝ่ายหญิง


ชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล พร้อมสายสะพาย และ Gift Voucher


รองชนะเลิศอันดับ 1 สายสะพาย และ Gift Voucher


รองชนะเลิศอันดับ 2 สายสะพาย และ Gift Voucher


รางวัล Popular Vote สายสะพาย# ฝ่ายชาย


ชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล พร้อมสายสะพาย และ Gift Voucher


รองชนะเลิศอันดับ 1 สายสะพาย และ Gift Voucher


รองชนะเลิศอันดับ 2 สายสะพาย และ Gift Voucher


รางวัล Popular Vote สายสะพาย# รางวัลพิเศษ


รางวัลดาวเทียม สายสะพาย