บัณฑิตที่สั่งตัดชุดครุย รอบ 26-28 สามารถมารับชุด ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ
SSRU admin
2018-10-11 11:11:04