วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเถทรับตรง ประจำปี2558
SSRU admin
2015-06-05 16:04:06

วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเถทรับตรง ประจำปี2558

อ่านรายละเอียดโครงการ

- www.sisa.ssru.ac.th
- www.facebook.com/sisa.ssru.ac.th