ร่วมฟังบรรยาย “Female Empowerment”
SSRU admin
2015-06-09 11:31:26

ร่วมฟังบรรยาย “Female Empowerment”

งานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Female Empowerment” พร้อมชมการแสดงดนตรีสุดพิเศษจากวง “Blended 328” ประเทศสหรัฐอเมริกา
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดการบรรยาย เรื่อง “Female Empowerment” โดยวิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องนิภานภดล ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. จะมีการแสดงดนตรีร่วมกัน ของวง “Blended 328” จากประเทศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม หน้าคณะศิลปกรรม-ศาสตร์ (ฟรีคอนเสิร์ต) ซึ่งวง Blended 328 นี้ ได้รับเลือกให้เป็น “สุดฮิตสำหรับปี 2555” เมื่อเดือนมกราคม 2555 โดยนิตยสาร Campus Activities Magazine และจากนั้นพวกเขาได้เริ่มเดินทางแสดงดนตรีตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ The Nashville Scene ได้ให้คำนิยามวง Blended 328 ว่าเป็น "ดนตรีคันทรีของโลก" พวกเขาได้สร้างดนตรีคันทรีแบบอเมริกันสไตล์เฉพาะตัว ด้วยการผสมผสานลักษณะของดนตรีประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น hip hop, funk และ world music เป็นแนวดนตรีที่มีชีวิตชีวาและแสดงจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาคมโลก นอกจากนี้ วง Blended 328 ยังมีความปรารถนาที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นด้วยการทลายสิ่งกีดกั้นทางเชื้อชาติและส่งเสริมความเสมอภาค ความเคารพซึ่งกันและกัน การรวมทุกคนเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันและสันติภาพผ่านเสียงดนตรี

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว สามารถแจ้งรายชื่อ ภายในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 และ/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2160 1251