ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการชำระประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา”
SSRU admin
2018-06-28 15:09:11


ขอเชิญนักเรียนและนักศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชำระประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๘๐ ปี แห่งการสถาปนา “สวนสุนันทา” 


โดยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความเรียงภายใต้แนวคิด “ปิยรัตนนารี...ดุษฎีพระประวัติ” 


ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก


ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 


สามารถดาวน์โหลดกติกาเพิ่มเติมได้ที่

 

https://drive.google.com/file/d/1fQKHVVkBIeOXNdyaoK793aMdNPI_mMev/view