ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
SSRU admin
2018-10-10 10:37:02


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ. และ กรอ. ในปีการศึกษา 2561 เป็นปีแรก ดังนี้


กยศ. รายใหม่

กยศ. รายเก่า

กรอ. รายใหม่และรายเก่า


ตรวจสอบได้ตามลิงค์ที่แนบนี้ 

>>>> . https://drive.google.com/open?id=10ueIr5loFXDq48wRI8Y4lYAxCYFjhXcg 


นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กยศ.รายใหม่ 

กยศ.รายเก่า และ กรอ.รายใหม่และรายเก่า ขอให้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมและการแนบเอกสารประกอบต่างๆ >>>>>ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 

โดยพร้อมเพรียงกัน <<<<<<


หมายเหตุ 

1.ผู้ขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ ขอให้ติดต่อที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ 

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ


2. สามารถจองรอบส่งเอกสารสัญญาได้ในเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://student.ssru.ac.th/


ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 160 1354