งาน craft จะครองโลก นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลอีกแล้ววว!!!
SSRU admin
2018-07-02 14:29:58


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายทิพย์มงคล นวลฉวี นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงสวนสุนันทาได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในสาขาการอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องแก้ว จากรายการ I.D Creator จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสยามพารากอน จากผลงาน “ตะเพียน” เป็นเครื่องประดับจากเทคนิคเซรามิกผสมเงิน ทำให้เกิดลวดลายที่แปลกใหม่บนผิวเซรามิก อีกทั้งยังมีนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อีก 2 คนได้แก่ นางสาวสมัญญา สุภาการ และนางสาว นุศจี พิมทองเข้ารอบ 10 ทีมอีกด้วย!!