เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
SSRU admin
2015-11-02 14:29:03

เปิดลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 56

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดลงทะเบียนจองรอบสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 56 เพื่อวัดผลตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ลงได้ทะเบียนได้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2558 นี้

โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

http://www.ilpc.ssru.ac.th

Download คู่มือการลงทะเบียนได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0B75j55Yw5ExXYUdNc0lUMmJHYmM/view

***หมายเหตุ***

1. ขอให้นักศึกษา ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนให้เข้าใจก่อนการลงทะเบียน (ถ้าลงผิดเงื่อนไขจะทำการลบข้อมูลนั้นทันที และถือว่าไม่ได้จองรอบนั้น ๆ)

2. เป็นการสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

ติดต่อสอบถาม

สสสร. อาคาร 31 ชั้น 4 โทร 02-160-1222 และ 02-160-1224

Facebook : http://www.facebook.com/ilpcssru