ปฎิทินการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน(HSK)
SSRU admin
2016-12-07 13:21:31


สามารถสมัครสอบได้ที่ : http://www.ssruhsk.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ฟ่าน เหลี้ยง

โทร : 02 - 160 - 1299 หรือ 081 - 0085868

หรือ ssruhsk@hotmail.com