ผู้บริหารคณะฯ เข้าพบพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ประจำปี 2561
SSRU admin
2018-04-30 11:08:28

27 เมษายน 61 ผู้บริหารคณะฯ เข้าพบพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ประจำปี 2561 เพื่อพูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่นักศึกษาพบ หรือต้องการร้องเรียน หรือต้องการให้คณะฯมีการแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งใดหรือไม่ สิ่งต่างๆที่ได้รับคำแนะนำจากนักศึกษาในครั้งนี้ คณะฯจะนำไปพิจารณาและเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯต่อไป คณะขอขอบคุณ ทุกๆความเห็น ทุกคำแนะนำติชมของนักศึกษาทุกท่านค่ะ