นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนฯ แข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี3
SSRU admin
2015-09-02 14:20:17

26 สิงหาคม 2558 อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมและแข่งขันโครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี3 (Cabling Contest 3) จัดโดยบริษัท อินเตอร์ลิงค์ฯ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายส่งสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในการแข่งขันเวทีระดับโลก เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการที่จะต่อยอดเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนี้ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการแข่งขันเวทีระดับอาเซียนจนถึงระดับโลก โดยคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทั่วประเทศรอบแรกประจำภาคกลางและกรุงเทพฯ 60 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ