นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคว้า 3 รางวัล ในงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประเทศเกาหลีใต้
SSRU admin
2018-07-02 14:16:47


นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคว้า 3 รางวัล ในงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประเทศเกาหลีใต้

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมวิจัย ในโอกาสได้รับ 3 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018) ณ Korea International Exhibition & Convention Center (KINTEX) ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งรางวัลที่ได้รับดังนี้
1. Germany Special Prize Award 2018
2. Excellence Award 2018 จาก Saudi Arabia องค์กร Global Exhibitions.
3. SEMI-GRAND PRIZE จาก KIWIE 2018


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
ผศ.ดร.รจนา จันทราสา : ภาพข่าว