สวนสุนันทาในงานแนะแนวปี'62
SSRU admin
2018-11-27 10:39:01


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแนะแนวการศึกษาในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม ในงานมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในเขตธนบุรีและใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่สนใจในปีการศึกษา 2562 นี้