คนเก่งรัฐศาสตร์ ว.นวัตกรรม ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศตอบปัญหาวิชาการ
SSRU admin
2015-11-11 13:42:46

ปรบมือให้คนเก่งรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ "โลกาภิวัฒน์ ภูมิภาคอภิวัฒน์ ท้องถิ่นอภิวัฒน์ : นัยต่อสังคมไทย" จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้น ผลการแข่งขันตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชิงชนะเลิศ งานนี้ต้องเรียกว่าสุดยอดรัฐศาสตร์สิงห์ชมพูจริงๆ ต้องขอชื่นชม ตัวแทนทั้ง 3 คนของสาขาวิชา ได้แก่
1. นาย พุฒิพงศ์ ปินะถา นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
2. นาย ณภัทร เรืองบูรพ นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
3. นางสาว ผกามาศ แสงเย็น นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
ทั้งนี้คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่มชมและเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและต้องขอขอบคุณอาจารย์ศิริญญา ศิริญานันท์และอาจารย์บารมีบุญ แสงจันทร์ อาจารย์ผู้ร่วมควบคุมทีมในครั้งนี้