ตัวเเทนอาจารย์ ที่ปรึกษา เเละนักศึกษาคณะวิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ สาขาการจัดการทุนมนุษย์เเละองค์การ ได้ไปทัศนศึกษา
SSRU admin
2018-03-20 21:52:26

ตัวเเทนอาจารย์ ที่ปรึกษา เเละนักศึกษาคณะวิทยาลัยนวัตกรรมเเละการจัดการ สาขาการจัดการทุนมนุษย์เเละองค์การ ได้ไปทัศนศึกษา

- โบราณประวัติศาสตร์ ที่วัดไชยวัฒนาราม (ตามรอยบุพเพสันนิวาส) จ.อยุธยา
- จากนั้น10.00น. ชมพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ได้เรียนรู้โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ของ กรุงศรีอยุธยา ที่ยังคงหลงเหลือ ไว้ ซึ่งทางเดียวกันได้รับฟังวิทยากร เล่าถึงความเป็นมาในประวัติศาสตร์ เเละได้พบพระ ของเครื่องใช้ต่างๆ จาก วัดสามเเห่ง จึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสร
เเละระหว่างทาง เเวะซื้อของฝาก โรตีสายไหม ของดังในจังหวัดอยุธยา
11.30น. เดินทางไปยังโฮมสเตย์ไทรน้อย เเละรับประ ทานอาหารกลางวัน 
(บุฟเฟ่ต์อาหารพื้นบ้าน) จากนั้นยังได้ ดูวิธีการทำขนม ไทย เเละได้สาธิตการทำขนมไทย อีกด้วย
13.00น. -รับฟังการบรรยายจากวิทยากร
(คุณมยุรี ศรีนาค)
-ร่วมกิจกรรม ศึกษาเกี่ยวกับ
1.การทำไร่นาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2.การทำขนมไทยมงคล
3.การทำเครื่องนวดเท้าจากกะลา
4.โรงผลิตน้ำดื่มวิสาหกิจชุมชน
เเละยังได้ไปศึกษาการทำอิฐจากดินเหนียว ที่บ้านลุงชวน ในตำบลไทรน้อย นับเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าอย่างมาก เเละเป็นสินค้าที่คุณลุงบอกว่า ทำมานานกว่า 50 ปี


#ตามรอยออเจ้า