นายสหรัฐ ลักษณะสุต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน”
SSRU admin
2018-08-29 12:56:38

นายสหรัฐ ลักษณะสุต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน” เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธี