มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

กิจกรรม

29 มิ.ย. - 30 มิ.ย.

สวนสุนันทาเชิญร่วมงานย้อนรอยรําลึก เหตุการณ์เสด็จขึ้นตําหนัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 มิ.ย.

การแสดงบทเพลงออเคสตร้าแห่งยุคคลาสสิค ภายใต้บรรยากาศ ความเป็นวัง โดยวงดนตรีจาก Royal Bangkok Symphony Orchestra ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17 มิ.ย. - 18 มิ.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ อาคารอเพกพิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10 มิ.ย. - 14 มิ.ย.

ฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
30 พ.ค. - 1 มิ.ย.

โครงการการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 21 ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา