มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

กิจกรรม

19 ม.ค. - 20 ม.ค.

โครงการอบรมเรื่อง "เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ"

ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ห้องประชุมยุทธศาสตร์
21 ธ.ค. - 24 ธ.ค.

ค่ายแบกเป้สร้างงาน ข้ามสะพานไปหาน้อง ชมรมแบกเป้อาสา

ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
13 ธ.ค. - 14 ธ.ค.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 พ.ย. - 29 พ.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแนะแนวการศึกษาในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยสยาม