บัณฑิต วิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 10
SSRU admin
2019-03-19 11:31:30
2019-03-29
ณ อาคารศรีจุฑาภา

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. บัณฑิต วิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 10 “Global Goals, Local Actiors : Looking Back and Moving Forward” ณ อาคารศรีจุฑาภา