โลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดพิธีมอบหมวกวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตร ธุรกิจพาณิชยนาวี
SSRU admin
2019-03-19 11:28:11
2019-03-26
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 - 18.00 น. วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดพิธีมอบหมวกวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตร ธุรกิจพาณิชยนาวี ณ อาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม