วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ในวาระวันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15
SSRU admin
2018-06-13 09:46:05
2018-06-18
ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา  ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ในวาระวันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ในเวลา 08.30 – 12.30 น.
.....
*** คะแนนกิจกรรม 3 หน่วยกิจกรรม และ
ใช้ในการชดเชยกิจกรรมได้สำหรับผู้ที่เก็บไม่ครบ****
....
กำหนดการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
ในวันครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
08.30 – 09.30 น. - ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. - พระสงฆ์รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
10.15 – 10.45 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.45 - 11.00 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป 
11.00 - 11.30 น. - พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
11.45 – 12.30 น. - กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ของวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
.
การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา / ชุดสุภาพ