ธรรมศึกษา ครั้งที่ 25
SSRU admin
2018-04-27 15:21:06
2018-05-09 - 2018-05-24
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการธรรมศึกษา ครั้งที่ ๒๔


ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร วัดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งในปีนี้ ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทขึ้น

ระหว่างวันที่ ๙-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธี
ตามวันและเวลาดังกำหนดการด้านล่างหรือร่วมทำบุญได้ที่สำนักศิลปะฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการในวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)