การแสดงบทเพลงออเคสตร้าแห่งยุคคลาสสิค ภายใต้บรรยากาศ ความเป็นวัง โดยวงดนตรีจาก Royal Bangkok Symphony Orchestra
SSRU admin
2019-06-11 10:24:17
2019-06-28
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 

เวลา 18.00 - 19.00 น. 

รับชม การแสดงบทเพลงออเคสตร้าแห่งยุคคลาสสิค ภายใต้บรรยากาศ ความเป็นวัง โดยวงดนตรีจาก Royal Bangkok Symphony Orchestra