มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัด กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561
SSRU admin
2017-12-21 12:01:16
2017-12-27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดการจัดโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

-------------------

1. ของขวัญจากผู้บริหาร

    1.1 อธิการบดี                                     ทอง 2 บาท

    1.2 รองอธิการบดี/ผอ.สำนักงานอธิการบดี          ทอง 1 บาท

    1.3 คณบดี/ผอ.สำนัก/ผอ.สถาบัน/ผอ.โรงเรียนสาธิต        ทอง 2 สลึง

    1.4 รองคณบดี/รอง ผอ.สำนัก/รอง ผอ.สถาบัน/รอง ผอ.โรงเรียนสาธิต/ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการกอง              

         หัวหน้าสำนักงานคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/โรงเรียนสาธิต (ยกเว้นครุศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์) ของขวัญ

         7 ชิ้น ๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

    1.6 หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าภาค/หัวหน้าสาขา/หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์/หัวหน้าสำนักงานคณะ

         ศิลปกรรมศาสตร์ (ที่มีเงินประจำตำแหน่ง) ของขวัญคนละ 3 ชิ้น ๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

    -ส่งของขวัญให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 -ส่งให้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  

    ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2560

3. ธีมงาน “คาวบอยไนท์” ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแต่งกายตามธีมงาน

4. งานเลี้ยงจัดอาหารแบบโต๊ะจีน

5มหาวิทยาลัยจะแจกเสื้อกีฬาสีและหมวกให้บุคลากรตามสีที่แจ้ง เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร

    ในช่วงเช้า 

6. กำหนดการจัดงาน

    6.1 งานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป ณ บริเวณ หน้าอาคาร 32

    6.2 งานแข่งขันกีฬาบุคลากร ณ บริเวณสนามฟุตซอล

    6.3 งานเลี้ยง วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี