กองแผนจัดโครงการการสัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
SSRU admin
2018-04-04 11:08:34
2018-04-04 - 2018-04-05
ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 31 ชั้น1

http://mini-ukm18.ssru.ac.th/home