ศูนย์วิทยบริการ จัด งาน Library Book Fair
SSRU admin
2018-01-16 15:13:59
2018-01-17 - 2018-01-19
ศูนย์วิทยบริการ

ขอเชิญร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Library Book Fair วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ