พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ถวายแด่ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์
SSRU admin
2018-06-07 09:40:10
2018-06-25
อาคารสายสุทธานภดล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล 

เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ถวายแด่

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ 

กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ อาคารสายสุทธานภดล 

(กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลปฏิบัติราชการ)

ผู้สนใจร่วมทำบุญถวายผ้ามหาบังสุกุล และเครื่องไทยธรรม

ติดต่อได้ที่ สำนักศิลปะฯ โทร. 02-1601216 ค่ะ