โครงการอบรมเรื่อง "เสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุมือใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพ"
SSRU admin
2018-11-27 11:01:37
2019-01-19 - 2019-01-20
ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


รุ่นที่ 2 : ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562  ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,900 บาท ราคาดังกล่าวรวมถึง

          1. กระเป๋า / เอกสารประกอบการอบรม / แผ่น CD ข้อมูลประกอบการอบรม / ปากกา / สมุดโน๊ต 
          2. วุฒิบัตร
          3. ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ (อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ) และอาหารว่าง 4 มื้อ

          4. ค่าตอบแทนวิทยากร
          5. ค่าเช่าสถานที่ในการจัดโครงการอบรมฯ


สำรองที่นั่งอบรมได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2160-1438 ต่อ 14-26

โทรสาร 0-2160-1435 หรือ e-mail : fit@ssru.ac.th หรือ ID Line : fit.ssru

ติดต่อแผนกสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 0-2422-9222 โทรสาร 0-2433-5880


Download รายละเอียด กำหนดการ ใบตอบรับ ใบจองห้องพักโรงแรม 

ได้ที่นี่ >> seminar2018-2019.pdf <<