คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่าย กิจการนักศึกษา จัดโครงการศิลปกรรมปันน้ําใจส่งเสริมด้านจิตอาสา
SSRU admin
2019-03-19 11:25:00
2019-03-18 - 2019-03-21
จ.ลำปาง

วันที่18 - 21 มีนาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่าย กิจการนักศึกษา จัดโครงการศิลปกรรมปันน้ําใจส่งเสริมด้านจิตอาสา น้ํา นักศึกษาจัดกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ ณ จ.ลำปาง