วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
SSRU admin
2018-06-22 11:27:57
2018-07-19 - 2018-07-20
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 19-20 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ลงทะเบียน online ที่

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeHe9IHeoi7mA2ebp…/viewform