รับพระราชทานเข็ม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
SSRU admin
2018-09-26 11:06:55


          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็ม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

          วันนี้  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมถ่ายภาพกับ ผศ.ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้  พร้อมด้วย นายธวัชชัย สู่เพื่อน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้  รองผู้อำนวยการ  ผู้จัดการฝ่าย และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ   เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็ม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ในนามของผู้สนับสนุนการจัดงาน และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล  ณ พระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวานนี้ ในเวลา ๑๗.๐๐น. พร้อมให้กำลังใจแก่คณะผู้ทำงานเพื่อเพิมขวัญกำลังใจสืบไป 

         

โชฐิรส พลไชยมาตย์ รายงาน / ถ่ายภาพ