Announcement of the opening of the English language training for students code 56 57 58 only !!!!
SSRU admin
2019-01-10 11:07:32

ประกาศเปิดจองรอบอบรมสำหรับนักศึกษารหัส 56 57 58 เท่านั้น!!!!

เปิดจองที่เว็บไซต์ ilpc.ssru.ac.th เท่านั้นนะจ้าาาาา!!!!


หมายเหตุ : นักศึกษาที่จองอบรมไม่ทันสามารถติดต่อสอบถามรอบอบรมเพิ่มเติมได้ที่ สสสร. ห้อง 3147 อาคาร 31 ชั้น 4 ในวัน-เวลาราชการ เท่านั้นจ้า!!