แผนที่มหาวิทยาลัย
แผนที่ในมหาวิทยาลัย
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
การคมนาคม
ถนนราชวิถี 18 19 28 56 108 510 515 ปอ.พ.4 539
ถนนสามเสน 3 9 16 19 30 32 33 49 64 65 110 505 524
สอบถามรายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1000 , 02-160-1111 , 02-160-1023
โทรสาร 02-160-1010