พระพุทธสุนันทากร


พระพุทธสุนันทากร เป็นพระพุทธรูปประจำวิทยาลัย พุทธลักษณะปางประทานพรผ้าทิพย์ ประดับตรา
ประจำวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ขนาดหน้าตักกว้าง 17นิ้วประดิษฐานอยู่บนอาคาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เมื่อ พ.. 2512