ดอกแก้วเจ้าจอม


ประวัติต้นแก้วจุลจอม ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ "ดอกแก้วเจ้าจอม" ต้นแก้วเจ้าจอม เป็นไม้ดอกซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำมาปลูกในบริเวณสวนสุนันทาได้พันธุ์มาเมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสประเทศชวา (อินโดนีเซีย) ลักษณะดอกเหมือนดอกแก้ว แต่กลีบดอกเป็นสีม่วงน้ำเงิน เกสรสีเหลือง ใบเหมือนใบแก้ว แต่กลมติดกัน และป้อมกว่าต้นแรกปลูกไว้บนเนินดินหน้าอาคาร 11 ในปัจจุบันขนาดต้นสูงประมาณ 15 เมตร