You are not logged in. (Login)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์


อ.ภาวิณี

อ.ภาวิณี โฆมานะสิน

Skip Main MenuSkip คุณภาพชีวิตSkip Course categories

การศึกษาปฐมวัย

ข่าวและประกาศ

Picture of ภาวิณี โฆมานะสิน
วิชาสุขศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
by ภาวิณี โฆมานะสิน - Monday, 20 April 2015, 02:56 PM
 
เอกสารนำเสนอนะคะ
Picture of ภาวิณี โฆมานะสิน
วิชาสุขศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
by ภาวิณี โฆมานะสิน - Thursday, 29 January 2015, 09:22 AM
 

ให้นักศึกษาศึกษาข้อมูลในหนังสือและเอกสารต่างๆที่ครูแนะนำบ้างนะคะ

Picture of ภาวิณี โฆมานะสิน
สุขศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
by ภาวิณี โฆมานะสิน - Tuesday, 20 January 2015, 03:57 PM
 

ขอต้อนรับนักศึกษาปี 1เข้าสู่ภาคเรียนที่ 2/2557 วิชานี้นักศึกษาจะต้องเข้าเว็ปไซด์ เพื่อส่งงานทุกครั้งนะคะ ดูที่วัตถุประสงค์ของวิชานี้ในรายละเอียดของวิชา ถ้านักศึกษาตอบได้ อธิบายได้ในแต่ละหัวข้อ พร้อมส่งงานที่มีคุณภาพดี และมาเรียนทุกครั้ง นักศึกษาจะได้เกรด A ค่ะ ขอให้โชคดี ได้ A ทุกคนนะคะ

นักศึกษาลองอ่านเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยนะคะ(มุมขวาบน)


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 Today Monday, 27 April 27 28 29 30   
Skip Side BarSkip ครอบครัวSkip เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ