มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก - สายรถเมล์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Suan Sunandha Rajabhat University

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำเพื่อปวงชน : A Leading Quality University for All

home

สายรถเมล์

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 
การเดินทางมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถเดินทางมาได้ด้วยกันหลายเส้นทาง ดังนี้

-- เส้นถนนสามเสน มีรถเมล์ที่ผ่านคือ 
สาย3(หมอชิตใหม่-คลองสาน),
สาย9(ท่าน้ำภาษีเจริญ - สถานีรถไฟสามเสน) ,
สาย16(หมอชิต2 - สุรวงศ์)
สาย30(นนทบุรี-สายใต้),
สาย32(ปากเกร็ด-วัดโพธิ์),
สาย33(ปทุมธานี-สนามหลวง),
สาย49(หมอชิตใหม่ - หัวลำโพง),
สาย51(ปากเกร็ด-สนามหลวง),
สาย64(นนทบุรี-สนามหลวง),
สาย65(นนทบุรี-สนามหลวง),
สาย66(ประชานิเวศน์-สายใต้),
สาย110(บางพลัด-เทเวศน์),
สาย505(ปากเกร็ด-สวนลุมพินี),
สาย516(ประชาชื่น-สุรวงศ์),
สาย524(หลัก4 - สายใต้ใหม่)

 

-- เส้นถนนราชวิถี มีรถเมล์ที่ผ่านคือ 
สาย18(อู่ท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ),
สาย28(หมอชิตใหม่-สายใต้),
สาย56(วงกลมสะพานกรุงธน - บางลำภู),
สาย108(หมอชิตใหม่-สายใต้),
สาย125(สถานีรถไฟบางซื่อ -พุทธมณฑลสาย 5),
สาย515(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-นครปฐม),
สาย542(สายใต้ใหม่ 2 - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

 
-- เส้นถนนนครราชสีมา มีรถเมล์ที่ผ่านคือ 
สาย12(ห้วยขวาง-เศษรฐการ)
 
-- เส้นแยกเทเวศน์ มีรถเมล์ที่ผ่านคือ 
สาย23(เทเวศน์-สำโรง),
สาย99(เทเวศน์-รามคำแหง),
สาย516(บางบัวทอง -เทเวศน์)